عضویت: 1 سال
نوع کاربری: کاربر عادی
درباره من: المؤتمر الدولي السنوي حول القضايا الراهنة للغات ، علم اللغة ، الترجمة و الأدب ، الأهواز - کنفرانس بین المللی سالانه بررسی مسائل جاری زبان ها ، زبان شناسی ، ترجمه و ادبیات ، اهواز - (WWW.LLLD.IR)
The Annual International Conference on Languages , Linguistics , Translation and Literature , Ahwaz (WWW.LLLD.IR)
The Annual Conference on English Studies and Linguistics , Ahwaz   (WWW.ELTL.IR) کنفرانس سالانه مطالعات انگلیسی و زبان شناسی ، اهواز

مشخصات

رتبه کاربر: 1,800 امتیاز (رتبه #21)
عنوان کاربر ویژه
تعداد ویدیو: 17
دیدگاه ها: 0
نظرات 0
تعداد رای 0 ویدیو, 0 پاسخ
عطا کرده: 0 امتیاز مثبت, 0 امتیاز منفی
دریافت شده 0 امتیاز مثبت, 0 امتیاز منفی