عضویت: 11 ماه
نوع کاربری: مدیر بخش
توضیحات: The kites always rise with adverse winds

مشخصات

رتبه کاربر: 15,570 امتیاز (رتبه #2)
عنوان مشهور
تعداد ویدیو: 153
دیدگاه ها: 2
نظرات 0
تعداد رای 7 ویدیو, 0 پاسخ
عطا کرده: 7 امتیاز مثبت, 0 امتیاز منفی
دریافت شده 2 امتیاز مثبت, 0 امتیاز منفی