توضیحات هزینه تومان مدت مکان
   تبلیغات ویدئویی 1000,000  یک ماه   صفحه دوم - قبل نمایش ویدیو
 بنر تبلیغاتی 287*156 5000,00 یک ماه  صفحه دوم - ساید بار چپ
  بنر تبلیغاتی 100*970  1000,00 یک ماه  صفحه دوم - پایین ویدیو پلیر
     ویدیو پیشنهادی    1500,00 یک ماه صفحه اول - ردیف نخست 

سریعترین راه تماس با ما از طریق ایمیل

info.videoj@gmail.com

چک کردن تعداد بازدید سایت ویدیوجی در آمارفا کلیک کنید