محبوب ترينها مقلات

 • تبلیغات در ویدیو جی

   شما می توانید با معرفی فعالیتهای خود در ویدیوجی به بهبود و رونق کسب و کار خود کمک کنید امروزه تبلیغات در سرویسهای ویدیویی

  تاثیر به فوق العاده ای برای کسب و کار در برداشته باشد وعلت این مهم این بوده که بیشترین سهم بازید کننده را برای خود در اینترنت دارد

   تبلیغات فقط قبل نمایش ویدئو بصورت فیلم کوتاه و تصویر پذیرفته میشود برای سفارش تبلیغات و آگاهی از قیمت تعرفه ها با ما تماس بگیرید.

   

  ادامه مطلب