نگاهی به زندگی و فرهنگ آلمانی ها

زندگی روزمره مردم المان-رفتار مردم آلمان با ایرانیان-مزایای زندگی در آلمان
-زندگی در آلمان برای مهاجران-ذائقه مردم آلمان-ویژگی اخلاقی آلمانی ها


15 بازدید 10 فروردین

دیدگاه شما

حریم شخصی: ایمیل شما محفوظ است و فقط جهت ارسال اطلاعیه استفاده میشود
برای جلوگیری از این بررسی لطفا وارد یا عضو شوید