سرباز ژاپنی که تا 29 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم هنوز در حال جنگیدن بود
10 بازدید 14 اسفند

دیدگاه شما

حریم شخصی: ایمیل شما محفوظ است و فقط جهت ارسال اطلاعیه استفاده میشود
برای جلوگیری از این بررسی لطفا وارد یا عضو شوید